Smash Kermt is een toffe familieclub. Met onze 6 tennispleinen, 6 padelpleinen, een multifunctioneel jeugdplein en een gezellig clubhuis verzekeren we ambiance op en rond het plein. Alle leeftijden kunnen zich uitleven bij Smash Kermt dankzij de goede jeugdwerking, Start to Tennis en de vele andere activiteiten…
Smash Kermt

Aangifte Sportongevallen

Wat te doen na een sportongeval?

Wil je aangifte doen van een verzekerd sportongeval zoals hieronder  beschreven, vul dan onderstaande formulier volledig in. 

Bezorg dit ingevulde formulier samen met je medisch attest ingevuld door de geraadpleegde arts aan of steek je formulieren in het postvakje op de club.

De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken lid is aangesloten. Openen van het dossier doen we online. Dat wordt met een brief aan jou bevestigd door Ethias met daarin alle informatie over het verdere verloop met toevoeging van “procedure terugbetaling en persoonlijke gegevens” en een “attest van genezing”(in te vullen door behandelende arts)

Verzekering sportongevallen

Alle leden zijn via Tennis Vlaanderen verzekerd tegen sportongevallen.

De verzekerde risico’s zijn:

 • Lichamelijke ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten en op de normale weg van woonplaats naar de verzekerde activiteit en omgekeerd.
 • Hartfalen tijdens en net na de verzekerde sportbeoefening
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
 • Rechtsbijstand
De verzekerde activiteiten zijn:
 • tennis en padel
 • occasionele sportieve nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een fietstocht, een wandeling, een bowling,…
 • occasionele socio-culturele nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een bezoek aan een pretpark, stad, museum,…elk medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis waardoor een vergoeding voor het verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het verblijf in van minstens één nacht als het concept “dagziekenhuis” voor zover er specifiek gebruik is gemaakt van de operatiezaal, de gipskamer of een ziekenhuisbed met uitsluiting van het verblijf in wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimten voor externe consultatiediensten van het ziekenfonds.
 • activiteiten ingericht door de tennisclub ten voordele van de clubkas zoals een eetdag, kaartavond, wafelverkoop, ontbijt,…
 • uitbating infrastructuur van de tennisclub (gebouwen, terreinen, speeltuin, terrassen)
 • sportpromotionele activiteiten (zoals een opendeurdag)
 • de beoefening van wandelen, joggen, zwemmen en fitness door leden van Tennis Vlaanderen
.Bekijk de polis en de overzichtsfiche