Smash Kermt is een toffe familieclub. Met onze 6 tennispleinen, 6 padelpleinen, een multifunctioneel jeugdplein en een gezellig clubhuis verzekeren we ambiance op en rond het plein. Alle leeftijden kunnen zich uitleven bij Smash Kermt dankzij de goede jeugdwerking, Start to Tennis en de vele andere activiteiten…
Smash Kermt

Tussenkomst ziekenfonds

Verschillende ziekenfondsen zorgen voor een financiële tussenkomst bij lidmaatschap van een tennisclub. Deze tussenkomsten zijn verschillend bij elk ziekenfonds. Het aanvraagformulier voor de tussenkomst lidmaatschap sportclub bestemd voor het ziekenfonds kan afgedrukt worden via je dashboard op de website van Tennis Vlaanderen.

Ga naar site Tennis Vlaanderen. Log in met je persoonlijke code en ga in je Spelersdashboard naar clubabonnementen en klik op ‘i’ (Details). Hier kun je vervolgens het attest voor de mutualiteit downloaden. Dit is een volledig ingevuld en door onze secretaris ondertekend attest. Dit attest is geldig voor de mutualiteit. Druk het af, kleef er een klever van het ziekenfonds op en bezorg het aan je mutualiteit.

Tennis Vlaanderen meldt dat dit neutraal document is goedgekeurd door alle ziekenfondsen.

Op deze manier hoef je de documenten niet meer binnenbrengen op de club.

Voor meer info kun je contact opnemen via