Verschillende ziekenfondsen zorgen voor een financiële tussenkomst bij lidmaatschap van een tennisclub. Deze tussenkomsten zijn verschillend bij elk ziekenfonds. Het aanvraagformulier voor de tussenkomst lidmaatschap sportclub bestemd voor het ziekenfonds kan afgedrukt worden via je dashboard op de website van Tennis Vlaanderen.

Ga naar site Tennis Vlaanderen. Log in met je persoonlijke code en ga naar clubabonnementen > attest mutualiteit > bekijk attest. Dit is een volledig ingevuld en door onze secretaris ondertekend attest. Dit attest is geldig voor de mutualiteit. Druk het af, kleef er een klever van het ziekenfonds op en bezorg het aan je mutualiteit.
Voor abonnementhouders per familie: klik op info knop achter ‘bekijk attest’. Hier kuan je alle familie attesten afdrukken.

Tennis Vlaanderen meldt dat dit neutraal document is goedgekeurd door alle ziekenfondsen.

Op deze manier hoef je de documenten niet meer binnenbrengen op de club.

Voor meer info kun je contact opnemen via