Smash Kermt is een toffe familieclub. Met onze 6 tennispleinen, 6 padelpleinen, een multifunctioneel jeugdplein en een gezellig clubhuis verzekeren we ambiance op en rond het plein. Alle leeftijden kunnen zich uitleven bij Smash Kermt dankzij de goede jeugdwerking, Start to Tennis en de vele andere activiteiten…
Smash Kermt

Terreinen reserveren

Leden

Het reserveren van een plein gaat via de website van Tennis Vlaanderen. Leden kunnen inloggen met hun eigen inloggegevens om een plein vast te leggen. Naargelang het lidmaatschap is het mogelijk om kosteloos een tennisplein en/of padelplein te reserveren.

Een plein kan 14 dagen op voorhand gereserveerd worden en per abonnement kunnen leden steeds 2x een reservatie hebben tijdens de piekuren en 2x tijdens de daluren. Dit betekent dat wanneer een lid zowel een tennis- als een padelabonnement heeft, er 4 gelijktijdige reservaties voor tennis en 4 gelijktijdige reservaties voor padel mogelijk zijn.

Opgelet: we krijgen regelmatig bericht van mensen die nog niet kunnen reserveren. Zorg dat de betaling van je lidmaatschap in orde is. Enkel dan kan je reserveren. Hou er ook rekening mee dat wij enkele dagen nodig hebben om dit te verwerken.

Leden kunnen ook reserveren met één of meerdere gastspelers. Voorwaarde hierbij is dat de gastspeler geregistreerd is bij Tennis Vlaanderen. Indien dit niet het geval is, dient de gastspelers dit éénmalig te doen. Zie ook de handleiding ‘Hoe reserveer ik een terrein‘. De betaling gebeurt steeds online via Bancontact door de persoon die de reservatie maakt. Dit betekent dat het lid die de reservatie doet ook de betaling in orde brengt. Een gastspeler kan 2 gelijktijdige reservaties hebben. Gastspelers zijn niet verzekerd via Tennis Vlaanderen en spelen dus voor eigen risico.

We willen nog benadrukken dat de personen die op de reservatie staan ook de personen moeten zijn die spelen. Het is niet toegelaten om onder iemand anders zijn naam te reserveren en we zullen dit regelmatig controleren. Indien nodig zullen we dan ook de nodige maatregelen treffen.

Tarieven voor gastspelers:
Padel:
5 euro/1,5 uur tot 18u op weekdagen en in het weekend
7 euro/1,5 uur vanaf 18u op weekdagen

Tennis:
4 euro pp (1u enkel of 2u dubbel) tot 18u op weekdagen en in het weekend
6 euro pp (1u enkel of 2u dubbel) vanaf 18u op weekdagen

Niet-leden

Vanaf het zomerseizoen van 2021 is het ook mogelijk voor niet-leden om een padel- of tennisplein te reserveren. Voorwaarde hierbij is dat de niet-leden geregistreerd zijn bij Tennis Vlaanderen. Indien dit niet het geval is, dienen ze dit éénmalig te doen. Zie ook de handleiding ‘Hoe reserveer ik een terrein‘. De betaling gebeurt steeds online via Bancontact door de persoon die de reservatie maakt.

Momenteel kunnen niet-leden een plein reserveren vanaf 3 dagen op voorhand en zij kunnen ook niet meer dan 1 gelijktijdige reservatie hebben. De reservatie wordt gemaakt en betaald door 1 persoon voor het hele plein.

We zullen dit systeem uiteraard nauw opvolgen en wanneer we merken dat dit nadelig is voor onze leden of er ruimte is om meer open te stellen, dan zullen we dit aanpassen.

Niet-leden zijn niet verzekerd via Tennis Vlaanderen. Het gebruik van de pleinen is dus voor eigen risico.

Tarieven per terrein voor niet-leden:
Padel:
20 euro/1,5 uur tot 18u op weekdagen en in het weekend
28 euro/1,5 uur vanaf 18u op weekdagen

Tennis:
8 euro per uur tot 18u op weekdagen en in het weekend
12 euro per uur vanaf 18u op weekdagen